site-logo

Wprowadzenie do Starego Testamentu

24 WYKŁADY | 18 GODZIN

Kurs ten analizuje Stary Testament jako wyraz życia religijnego i myśli starożytnego Izraela oraz podstawowy dokument zachodniej cywilizacji. Szeroki zakres metodologii, w tym krytyka źródłowa i szkoła historyczno-krytyczna, krytyka tradycji, krytyka redakcyjna oraz podejścia literackie i kanoniczne, są stosowane do badania i interpretacji Biblii. Szczególny nacisk kładzie się na Biblię w kontekście jej historycznego i kulturowego kontekstu starożytnego Bliskiego Wschodu.

Poziom - Początkujący

Kurs ma charakter wprowadzający, nie wymaga wiedzy o Biblistyce

Wprowadzenie do Starego Testamentu

24 WYKŁADY | 18 GODZIN

Kurs ten analizuje Stary Testament jako wyraz życia religijnego i myśli starożytnego Izraela oraz podstawowy dokument zachodniej cywilizacji. Szeroki zakres metodologii, w tym krytyka źródłowa i szkoła historyczno-krytyczna, krytyka tradycji, krytyka redakcyjna oraz podejścia literackie i kanoniczne, są stosowane do badania i interpretacji Biblii. Szczególny nacisk kładzie się na Biblię w kontekście jej historycznego i kulturowego kontekstu starożytnego Bliskiego Wschodu.

Poziom - Początkujący

Kurs ma charakter wprowadzający, nie wymaga wiedzy o Biblistyce

Christine Hayes

Christine Hayes

Christine Hayes jest profesorem religioznawstwa na uniwersytecie Yale. Swój doktorat uzyskała na University of California w Berkeley w 1993 roku. Hayes jest specjalistką w dziedzinie studiów talmudyczno-midraszowych, prowadzi kursy z zakresu literatury i historii okresu biblijnego i talmudycznego. Jest autorką dwóch książek naukowych: Between the Babylonian and Palestinian Talmuds, laureatka nagrody Salo Baron w 1997 r. Za pierwszą książkę z zakresu myśli i literatury żydowskiej oraz Małżeństwa mieszane i konwersja z Biblii do Talmudu, w 2003 r. National Jewish Book Award finalista. Jest także autorką podręcznika licencjackiego i kilku artykułów w czasopismach.