Wprowadzenie do historii i literatury Nowego Testamentu

26 Wykładów | 20 godzin

Ten kurs stanowi historyczne studium początków chrześcijaństwa, poprzez analizę literatury pierwszych ruchów chrześcijańskich w kontekście historycznym, koncentrując się na Nowym Testamencie. Chociaż wiele uwagi poświęcone zostaje tematyce teologicznej, kurs ten nie podchodzi do teologii Nowego Testamentu jako Pisma Świętego.

Poziom - Początkujący

Kurs ma charakter wprowadzający, nie wymaga wiedzy o Biblistyce

Wykład 2 | Od opowieści do kanonu

Tłum. Dawid Opala

Czas trwania: 48min.

Wykład 3 | Świat Grecko-Rzymski

Tłum. Artur Olczykowski i Dawid Opala

Czas trwania: 48min.

Wykład 4 | Judaizm w pierwszym wieku

Tłum. Norbert Miętus

Czas trwania: 48min.

Wykład 5 | Nowy Testament jako historia

Tłum. Roman Łazarski

Czas trwania: 36min.

Wykład 6 | Ewangelia Marka

Tłum. Norbert Miętus

Czas trwania: 44min.

Wykład 7 | Ewangelia Mateusza

Czas trwania: 48min.

Wykład 8 | Ewangelia Tomasza

Tłum. Dawid Opala

Czas trwania: 50min.

Wykład 9 | Ewangelia Łukasza

Tłum. Roman Łazarski

Czas trwania: 49min.

Wykład 10 | Dzieje Apostolskie

Tłum. Samuel Królak

Czas trwania: 48min.

Wykład 11 | Chrześcijaństwo Janowe: Ewangelia

Tłum. Jacek Lang

Czas trwania: 50 min.

Wykład 12 | Chrześcijaństwo Janowe: Listy

Tłum. Anna Stażewska

Czas trwania: 50 min.

Wykład 13 | Jezus Historyczny

Tłum.

Czas trwania: 47min.

Wykład 14 | Paweł jako Misjonarz

Tłum.

Czas trwania: 48min.

Wykład 15 | Paweł jako Pastor

Czas trwania: 47min.

Wykład 16 | Paweł jako Żydowski Teolog

Tłum. Dawid Opala

Czas trwania: 47min.

Wykład 17 | Uczniowie Pawła

Tłum.

Czas trwania: 48min.

Wykład 18 | Spieranie się z Pawłem?

Tłum.

Czas trwania: 48min.

Wykład 20 | "Antyrodzinny" Paweł: Tekla

Tłum.

Czas trwania: 48min.

Wykład 22 | Interpretowanie Pisma Świętego: Interpretacje średniowieczne

Tłum.

W PRZYGOTOWANIU

  • Postęp 0% 0%

Wykład 24 | Apokaliptyka i kompromis

Tłum. Dawid Opala

Czas trwania: 47min.

Wykład 25 | Instytucje Kościelne: Jedność, Męczennicy i Biskupi

Tłum. Roman Łazarski

Czas trwania: 47min.

Udostępniono na licencji Creative Commons

Dale B. Martin

Wykładowca

Dale B. Martin jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Yale. Kształcił się na Uniwersytecie Abilene Christian, Princeton Theological Seminary i Uniwersytecie Yale. Wydał opracowania badawcze na tematy jak: Nowy Testament, początki chrześcijaństwa, świat grecko-rzymski, starożytna rodzina oraz płeć i seksualność w starożytnym świecie. Profesor Martin otrzymał stypendia od National Endowment for Humanities, Fulbright Commission, Alexander von Humboldt Foundation i Lilly Foundation. Jest członkiem American Academy of Arts and Sciences (wybrany na 2009).