site-logo

Wprowadzenie do historii i literatury Nowego Testamentu

26 WYKŁADÓW | 20 GODZIN

Ten kurs stanowi historyczne studium początków chrześcijaństwa, poprzez analizę literatury pierwszych ruchów chrześcijańskich w kontekście historycznym, koncentrując się na Nowym Testamencie. Chociaż wiele uwagi poświęcone zostaje tematyce teologicznej, kurs ten nie podchodzi do teologii Nowego Testamentu jako Pisma Świętego.

Poziom - Początkujący

Kurs ma charakter wprowadzający, nie wymaga wiedzy o Biblistyce

Wprowadzenie do historii i literatury Nowego Testamentu

26 WYKŁADÓW | 20 GODZIN

Ten kurs stanowi historyczne studium początków chrześcijaństwa, poprzez analizę literatury pierwszych ruchów chrześcijańskich w kontekście historycznym, koncentrując się na Nowym Testamencie. Chociaż wiele uwagi poświęcone zostaje tematyce teologicznej, kurs ten nie podchodzi do teologii Nowego Testamentu jako Pisma Świętego.

Poziom - Początkujący

Kurs ma charakter wprowadzający, nie wymaga wiedzy o Biblistyce

creative commons icon

Udostępniono na licencji Creative Commons

Dale-B-Martin

Dale B. Martin

Dale B. Martin jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie Yale. Kształcił się na Uniwersytecie Abilene Christian, Princeton Theological Seminary i Uniwersytecie Yale. Wydał opracowania badawcze na tematy jak: Nowy Testament, początki chrześcijaństwa, świat grecko-rzymski, starożytna rodzina oraz płeć i seksualność w starożytnym świecie. Profesor Martin otrzymał stypendia od National Endowment for Humanities, Fulbright Commission, Alexander von Humboldt Foundation i Lilly Foundation. Jest członkiem American Academy of Arts and Sciences (wybrany na 2009).