NOWY POST

Proroctwa Księgi Daniela cz.2 Daniel 7: Cztery bestie

Proroctwa Księgi Daniela cz.2 Daniel 7:  Cztery bestie

Proroctwa Księgi Daniela cz.2 Daniel 7: Cztery bestie

Treść proroctwa o 4 bestiach z Daniela 7 jest następująca: Daniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. (1) Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś […]

POLECAMY
Salomon czyli Salmanasar III cz. 4 Salomon i asyryjskie elity

Salomon czyli Salmanasar III cz. 4 Salomon i asyryjskie elity

https://vridar.org/2020/11/03/how-the-story-of-solomon-emerged-from-assyrian-and-babylonian-elites-part-4/ Mój pierwotny pomysł na pojedynczy post rozrósł się teraz do czterech. Czas zakończyć wyjaśnieniem Russella Gmirkina na temat związku między narracją o Salomonie a asyryjskimi zapisami o podbojach Salmanasara z IX wieku i późniejszymi (VIII-wiecznymi) asyryjskimi relacjami budowlanymi. Ścisła

Proroctwa Księgi Daniela cz.1 Daniel 2: Sen Nabuchodonozora

Proroctwa Księgi Daniela cz.1 Daniel 2: Sen Nabuchodonozora

Księga Daniela uważana jest za jedną z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą księgę w całej Biblii. Jej narracja rozgrywa się w czasach niewoli babilońskiej, ale tak naprawdę odnosi się ona do czasów powstania Machabeuszy w II wieku p.n.e. Takie strukturę narracji

Datowanie Pięcioksięgu: Berossos i Genesis, potop, cz. 4

Datowanie Pięcioksięgu: Berossos i Genesis, potop, cz. 4

Kontynuuję wywód Russella Gmirkina zawarty w jego “Berossus and Genesis, Manetho and Exodus”. Autor wskazuje tam na wielość paraleli zawartych w Babyloniace Berossosa oraz w Księdze Rodzaju – co jego zdaniem sugeruje, że autor Genesis tworząc swój tekst znał, odnosił

Wywiad “O czym mówi księga Henocha?”

Wywiad “O czym mówi księga Henocha?”

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu przeprowadzonego we współpracy z Fundacją Panteon, omawiającego treść i historię Pierwszej Księgi Henocha. Zapraszam też do lektury naszych publikacji na blogu dotyczących tej Księgi: 1. Wprowadzenie. Księga Czuwających. 2. O zbrodni i karze upadłych aniołów. 3.

Dlaczego narracja ewangeliczna została osadzona około 30 roku?

Dlaczego narracja ewangeliczna została osadzona około 30 roku?

Nie mogę udowodnić, że narracje ewangeliczne zostały celowo osadzone w czasach Piłata, tak by śmierć Jezusa nastąpiła na pokolenie, czyli czterdzieści lat przed zniszczeniem Jerozolimy w 70 r. n.e., ale uważam, że istnieje kilka powodów, by podejrzewać, że takie osadzenie

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Solomon’s Palace and Temple as Re-worked Assyrian Accounts — part 3 Jednym z głównych zadań historyka jest porównywanie i zestawianie źródeł. Jeśli różne źródła świadczą niezależnie o tym samym zjawisku, to wiarygodność historyczna tego zjawiska zostaje znacznie zwiększona. W ten

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Wydarzenia poprzedniej części cyklu zatrzymały się na powstaniu machabejskim. Ta obserwacja pozwala nam datować Apokalipsę Zwierząt na okres między 164 a 160 rokiem p.n.e. – kiedy Juda Machabeusz toczył już wojnę z państwem Seleukidów (czwartą potęgą w kolejności, odpowiednikiem czwartej, ostatniej bestii

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Kolejna część Apokalipsy Zwierząt przenosi nas w czasy historyczne: okres rozproszenia Izraela między narodami. Związek z narracją biblijną urywa się i od tego momentu badacz ma przed sobą niełatwe zadanie zinterpretowania treści Apokalipsy i znalezienia jej związku z historyczną rzeczywistością Judei V czy IV wieku

Salomon czyli Salmanasar III cz.1 Czy chwała Salomona opiera się na wyczynach Salmanasara III?

Salomon czyli Salmanasar III cz.1 Czy chwała Salomona opiera się na wyczynach Salmanasara III?

W tym cyklu artykułów ukończymy analizę rozdziału Russella Gmirkina ‘Salomon’ (Shalmaneser III) and the Emergence of Judah as an Independent Kingdom, odnosząc się do jego poglądu, że dzieje Salomona, o których czytamy w 1 Księdze Królewskiej, pochodzą z zapisów asyryjskiego

Salomon czyli Salmanasar III cz.2 Dzieje Salomona jako kompozycja nowoasyryjska

Salomon czyli Salmanasar III cz.2 Dzieje Salomona jako kompozycja nowoasyryjska

W poprzednim poście zauważyliśmy, że biblijna narracja przypisuje królestwu Salomona te same granice, co późniejszemu imperium asyryjskiemu 150 lat po Salomonie, którego królem był wówczas jego imiennik – Salmanaser III. Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat do ziemi

Najczęściej czytane

Salomon czyli Salmanasar III cz. 4 Salomon i asyryjskie elity

Proroctwa Księgi Daniela cz.1 Daniel 2: Sen Nabuchodonozora

Datowanie Pięcioksięgu: Berossos i Genesis, potop, cz. 4

Wywiad “O czym mówi księga Henocha?”

Dlaczego narracja ewangeliczna została osadzona około 30 roku?

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Salomon czyli Salmanasar III cz.1 Czy chwała Salomona opiera się na wyczynach Salmanasara III?

Salomon czyli Salmanasar III cz.2 Dzieje Salomona jako kompozycja nowoasyryjska

Najczęściej czytane