NOWY POST

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Solomon’s Palace and Temple as Re-worked Assyrian Accounts — part 3 Jednym z głównych zadań historyka jest porównywanie i zestawianie źródeł. Jeśli różne źródła świadczą niezależnie o tym samym zjawisku, to wiarygodność historyczna tego zjawiska zostaje znacznie zwiększona. W ten sposób biblijny opis Świątyni Salomona, kamienny model budowli z Khirbet Qeiyafa i świątynia z Motzy […]

POLECAMY
Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Wydarzenia poprzedniej części cyklu zatrzymały się na powstaniu machabejskim. Ta obserwacja pozwala nam datować Apokalipsę Zwierząt na okres między 164 a 160 rokiem p.n.e. – kiedy Juda Machabeusz toczył już wojnę z państwem Seleukidów (czwartą potęgą w kolejności, odpowiednikiem czwartej, ostatniej bestii

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Kolejna część Apokalipsy Zwierząt przenosi nas w czasy historyczne: okres rozproszenia Izraela między narodami. Związek z narracją biblijną urywa się i od tego momentu badacz ma przed sobą niełatwe zadanie zinterpretowania treści Apokalipsy i znalezienia jej związku z historyczną rzeczywistością Judei V czy IV wieku

Salomon czyli Salmanasar III cz.1 Czy chwała Salomona opiera się na wyczynach Salmanasara III?

Salomon czyli Salmanasar III cz.1 Czy chwała Salomona opiera się na wyczynach Salmanasara III?

W tym cyklu artykułów ukończymy analizę rozdziału Russella Gmirkina ‘Salomon’ (Shalmaneser III) and the Emergence of Judah as an Independent Kingdom, odnosząc się do jego poglądu, że dzieje Salomona, o których czytamy w 1 Księdze Królewskiej, pochodzą z zapisów asyryjskiego

Salomon czyli Salmanasar III cz.2 Dzieje Salomona jako kompozycja nowoasyryjska

Salomon czyli Salmanasar III cz.2 Dzieje Salomona jako kompozycja nowoasyryjska

W poprzednim poście zauważyliśmy, że biblijna narracja przypisuje królestwu Salomona te same granice, co późniejszemu imperium asyryjskiemu 150 lat po Salomonie, którego królem był wówczas jego imiennik – Salmanaser III. Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat do ziemi

1 Księga Henocha; Apokalipsa Zwierząt cz.2 – od potopu do wygnania.

1 Księga Henocha; Apokalipsa Zwierząt cz.2 – od potopu do wygnania.

Kolejna część cyklu o Apokalipsie Zwierząt kontynuuje historię biblijną, opowiedzianą w postaci symbolicznej. Narracja co do zasady trzyma się fabuły znanej z ksiąg świętych, toteż nie będę się skupiał na omawianiu każdego szczegółu; większość Czytelników z pewnością rozpozna znajome motywy czy figury, kodowane w zwierzęcych

1 Księga Henocha; Apokalipsa Zwierząt cz.1 – od stworzenia człowieka do potopu.

1 Księga Henocha; Apokalipsa Zwierząt cz.1 – od stworzenia człowieka do potopu.

Po długim (może zbyt długim) okresie przestoju powracamy do 1 Księgi Henocha. O ile poprzednie artykuły tego cyklu omawiały pierwszą jej część, nazywaną Księgą Czuwających, o tyle w tym i kolejnym artykule przeniosę uwagę Czytelników na inną partię 1Hen: Apokalipsę Zwierząt, czyli rozdziały

Zwoje znad Morza Martwego cz.12 Tajemnica Zwoju Miedzianego (3Q15)

Zwoje znad Morza Martwego cz.12 Tajemnica Zwoju Miedzianego (3Q15)

Jedną z największych zagadek Zwojów znad Morza Martwego jest tzw. Zwój Miedziany (3Q15) odnaleziony w 1952 roku przez badaczy w jaskini nr 3 Qumran. Zwój na skutek korozji i ryzyka uszkodzenia został dopiero otwarty w 1955 roku w College of

Kim jest Diabeł w Biblii cz.10 Kuszenie Chrystusa

Kim jest Diabeł w Biblii cz.10 Kuszenie Chrystusa

W naszym zamożnym, nowoczesnym kontekście zachodnim, zarówno chrześcijanie jak i niechrześcijanie odwołują się do przykładu Jezusa w procesie podejmowania różnych decyzji moralnych. Nasze pytania etyczne dotyczące problemów od finansów, przez seksualność, po politykę narodową, często spotykają się z refrenem “co

Kim jest Diabeł w Biblii cz.9 Umiejscowienie szatana w jego historyczno-politycznym kontekście

Kim jest Diabeł w Biblii cz.9 Umiejscowienie szatana w jego historyczno-politycznym kontekście

W komentarzu do mojego postu Czy Chrystus zmiażdżył wężowi głowę, mój przyjaciel abondarenko01 zakwestionował moje twierdzenie, że mit lewiatana mógł wygenerować związek między szatanem a wężami we wczesnochrześcijańskich tekstach, takich jak Łk 10:19, Rz 16:20, Mk 16:18, Dz 28:3-6 i

Kim jest Diabeł w Biblii? Cz.8 Kiedy Kain był diabłem

Kim jest Diabeł w Biblii? Cz.8 Kiedy Kain był diabłem

ὁ Θεὸς ἔκτισε τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾿ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν· φθόνῳ δέ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τόν κόσμον, πειράζουσι δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες. Bóg stworzył człowieka dla nieprzekupności i uczynił go obrazem swojej

Najczęściej czytane

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Salomon czyli Salmanasar III cz.1 Czy chwała Salomona opiera się na wyczynach Salmanasara III?

Salomon czyli Salmanasar III cz.2 Dzieje Salomona jako kompozycja nowoasyryjska

1 Księga Henocha; Apokalipsa Zwierząt cz.2 – od potopu do wygnania.

1 Księga Henocha; Apokalipsa Zwierząt cz.1 – od stworzenia człowieka do potopu.

Zwoje znad Morza Martwego cz.12 Tajemnica Zwoju Miedzianego (3Q15)

Kim jest Diabeł w Biblii cz.10 Kuszenie Chrystusa

Kim jest Diabeł w Biblii cz.9 Umiejscowienie szatana w jego historyczno-politycznym kontekście

Kim jest Diabeł w Biblii? Cz.8 Kiedy Kain był diabłem

Najczęściej czytane