NOWY POST

Wniebowstąpienie Izajasza, cz.1, Wprowadzenie

Wniebowstąpienie Izajasza, cz.1, Wprowadzenie

Wniebowstąpienie Izajasza, cz.1, Wprowadzenie

Wniebowstąpienie Izajasza to judeochrześcijański pseudoepigraf opisujący męczeństwo i niebiańską podróż Izajasza przez liczne poziomy niebios. Zawiera również własną wizję końca świata i powrotu Jezusa. Tekst został skomponowany w latach 75-175 i zachował się jedynie w wersji etiopskiej. Taki szeroki zakres datowania bierze się stąd, że sam tekst nie daje przesłanek pozwalających na jego konkretne umiejscowienie […]

POLECAMY
“Druga świątynia” Aszura. Asyryjczycy po niewoli babilońskiej.

“Druga świątynia” Aszura. Asyryjczycy po niewoli babilońskiej.

Po podboju Babilonu perski król Cyrus wydał sławny dekret. Zezwalał w nim uprowadzonym niegdyś Judejczykom na powrót do ojczyzny i odbudowę sanktuarium swojego bóstwa: “drugą świątynię”. Treść tego dekretu – trudno powiedzieć, czy takie było jego oryginalne brzmienie – przekazuje

Proroctwa Księgi Daniela cz.2 Daniel 7:  Cztery bestie

Proroctwa Księgi Daniela cz.2 Daniel 7: Cztery bestie

Treść proroctwa o 4 bestiach z Daniela 7 jest następująca: Daniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. (1) Pierwsza podobna

Salomon czyli Salmanasar III cz. 4 Salomon i asyryjskie elity

Salomon czyli Salmanasar III cz. 4 Salomon i asyryjskie elity

https://vridar.org/2020/11/03/how-the-story-of-solomon-emerged-from-assyrian-and-babylonian-elites-part-4/ Mój pierwotny pomysł na pojedynczy post rozrósł się teraz do czterech. Czas zakończyć wyjaśnieniem Russella Gmirkina na temat związku między narracją o Salomonie a asyryjskimi zapisami o podbojach Salmanasara z IX wieku i późniejszymi (VIII-wiecznymi) asyryjskimi relacjami budowlanymi. Ścisła

Proroctwa Księgi Daniela cz.1 Daniel 2: Sen Nabuchodonozora

Proroctwa Księgi Daniela cz.1 Daniel 2: Sen Nabuchodonozora

Księga Daniela uważana jest za jedną z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą księgę w całej Biblii. Jej narracja rozgrywa się w czasach niewoli babilońskiej, ale tak naprawdę odnosi się ona do czasów powstania Machabeuszy w II wieku p.n.e. Takie strukturę narracji

Datowanie Pięcioksięgu: Berossos i Genesis, potop, cz. 4

Datowanie Pięcioksięgu: Berossos i Genesis, potop, cz. 4

Kontynuuję wywód Russella Gmirkina zawarty w jego “Berossus and Genesis, Manetho and Exodus”. Autor wskazuje tam na wielość paraleli zawartych w Babyloniace Berossosa oraz w Księdze Rodzaju – co jego zdaniem sugeruje, że autor Genesis tworząc swój tekst znał, odnosił

Wywiad “O czym mówi księga Henocha?”

Wywiad “O czym mówi księga Henocha?”

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu przeprowadzonego we współpracy z Fundacją Panteon, omawiającego treść i historię Pierwszej Księgi Henocha. Zapraszam też do lektury naszych publikacji na blogu dotyczących tej Księgi: 1. Wprowadzenie. Księga Czuwających. 2. O zbrodni i karze upadłych aniołów. 3.

Dlaczego narracja ewangeliczna została osadzona około 30 roku?

Dlaczego narracja ewangeliczna została osadzona około 30 roku?

Nie mogę udowodnić, że narracje ewangeliczne zostały celowo osadzone w czasach Piłata, tak by śmierć Jezusa nastąpiła na pokolenie, czyli czterdzieści lat przed zniszczeniem Jerozolimy w 70 r. n.e., ale uważam, że istnieje kilka powodów, by podejrzewać, że takie osadzenie

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Solomon’s Palace and Temple as Re-worked Assyrian Accounts — part 3 Jednym z głównych zadań historyka jest porównywanie i zestawianie źródeł. Jeśli różne źródła świadczą niezależnie o tym samym zjawisku, to wiarygodność historyczna tego zjawiska zostaje znacznie zwiększona. W ten

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Wydarzenia poprzedniej części cyklu zatrzymały się na powstaniu machabejskim. Ta obserwacja pozwala nam datować Apokalipsę Zwierząt na okres między 164 a 160 rokiem p.n.e. – kiedy Juda Machabeusz toczył już wojnę z państwem Seleukidów (czwartą potęgą w kolejności, odpowiednikiem czwartej, ostatniej bestii

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Kolejna część Apokalipsy Zwierząt przenosi nas w czasy historyczne: okres rozproszenia Izraela między narodami. Związek z narracją biblijną urywa się i od tego momentu badacz ma przed sobą niełatwe zadanie zinterpretowania treści Apokalipsy i znalezienia jej związku z historyczną rzeczywistością Judei V czy IV wieku

Najczęściej czytane

“Druga świątynia” Aszura. Asyryjczycy po niewoli babilońskiej.

Proroctwa Księgi Daniela cz.2 Daniel 7: Cztery bestie

Salomon czyli Salmanasar III cz. 4 Salomon i asyryjskie elity

Proroctwa Księgi Daniela cz.1 Daniel 2: Sen Nabuchodonozora

Datowanie Pięcioksięgu: Berossos i Genesis, potop, cz. 4

Wywiad “O czym mówi księga Henocha?”

Dlaczego narracja ewangeliczna została osadzona około 30 roku?

Salomon czyli Salmanasar III cz.3 Pałac i Świątynia Salomona jako przeredagowane relacje asyryjskie

Apokalipsa Zwierząt cz.4 – od ostatniej wojny Machabeuszów do mesjasza.

Apokalipsa Zwierząt cz.3 – od wygnania do Judy Machabeusza.

Najczęściej czytane