Kim jest Melchizedek

Kim jest Melchizedek

Serdecznie zapraszamy do bardzo ciekawej pracy Leszka Jańczuka, tłumacza Nowego Testamentu, na temat Melchizedeka, postaci biblijnej uważanej za pierwszego arcykapłana biblijnego. View...
Ohyda spustoszenia: Czy Ewangelia Marka wspomina o Kaliguli?

Ohyda spustoszenia: Czy Ewangelia Marka wspomina o Kaliguli?

Kontekst historyczny W 38r. n.e. roku po objęciu władzy przez cesarza Kaligulę (12- 41 n.e.) doszło w Aleksandrii do zamieszek na ulicach i synagogach pomiędzy greckimi i żydowskimi mieszkańcami tego miasta 1 Gambetti, Sandra: The Alexandrian Riots of 38 C.E. and...