Dwie moce w niebiosach – herezja dwóch bóstw w religii żydowskiej, część pierwsza.

Dwie moce w niebiosach – herezja dwóch bóstw w religii żydowskiej, część pierwsza.

Na podstawie: Alan Segal, Two powers in heaven. Early rabbinic reports about Christianity and Gnosticism, 2002.Wbrew swojemu podtytułowi, książka Segala poddaje w wątpliwość jednoznaczną identyfikację chrześcijan i gnostyków z wyznawcami herezji znanej jako „dwie moce w niebiosach”, o której możemy przeczytać na kartach Talmudu i innych...

czytaj dalej
Charles Augustus Briggs, ostatni proces o herezję i wiktoriański kryzys wiary

Charles Augustus Briggs, ostatni proces o herezję i wiktoriański kryzys wiary

W ciepłe majowe popołudnie 1893 roku pewien mężczyzna stanął przed sądem za herezję w Waszyngtonie. Okoliczności tego wydarzenia mogą wydawać się zaskakujące. Oskarżony, Charles Briggs, został pozwany przez Kościół Prezbiteriański, który zawsze szczycił się swoją tradycją intelektualistyczną i wykształconym duchowieństwem. Podczas gdy spory...

czytaj dalej
Skąd Trójca? Przyczyny sformułowania dogmatu.

Skąd Trójca? Przyczyny sformułowania dogmatu.

Dogmat o Trójcy Świętej jest jednym z charakterystycznych chrześcijańskich wierzeń. Jedyną choć odrobinę zbliżoną do niej teologią jest hinduska Trimurti, a i w tym wypadku jest to podobieństwo jedynie zewnętrzne, cechujące się inną wewnętrzną logiką i wynikające z innych przyczyn. Wbrew rozmaitym zarzutom jest też...

czytaj dalej
Faryzeusze – fikcja a fakty

Faryzeusze – fikcja a fakty

Po co komu konferencja o faryzeuszach? W maju tego roku (2019) w Papieskim Instytucie Biblijnym odbyła się konferencja poświęcona Jezusowi i faryzeuszom. Powstaje pytanie, dlaczego 2000 lat po Jezusie i wydarzeniach opisanych w ewangeliach powstała potrzeba zorganizowania konferencji na ten temat? Literatura na temat biblijnych faryzeuszy...

czytaj dalej
Nie było przejścia przez Morze Czerwone, czyli “Pieśń Morza” i najstarszy tekst Biblii

Nie było przejścia przez Morze Czerwone, czyli “Pieśń Morza” i najstarszy tekst Biblii

Pod koniec XIX wieku w kairskiej genizie synagogi Ben Ezry odnaleziono manuskrypt Pieśni Morza, według biblistów jednego z najstarszych, niektórzy nawet twierdzą, że najstarszego tekstu biblijnego. I nie chodzi bynajmniej o tenże manuskrypt pochodzący z VI wieku n.e., ale sam tekst, który się na nim znajduje. Jednak może od początku. Kilka...

czytaj dalej
Testimonia – jak to działa? Praktyczny przykład.

Testimonia – jak to działa? Praktyczny przykład.

W poprzednim artykule wspomniałem już o odkryciach z Qumran, które są mocnym argumentem za hipotezą chrześcijańskiego zbioru testimoniów. Teksty qumrańskie nazwane 4QTest (in. 4Q175) oraz 4QFlor (4Q174) pokazują, że istniała praktyka zbierania rozmaitych wersetów biblijnych w jedną kolekcję poświęconą określonej tematyce....

czytaj dalej
Uwolnienie Barabasza: Historia czy fikcja literacka?

Uwolnienie Barabasza: Historia czy fikcja literacka?

Opowieść o Abrahamie, który dostaje boży rozkaz złożenia w ofierze swego syna Izaaka to niewątpliwie jedna z najistotniejszych narracji Starotestamentowych. Z Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Abraham gotowy do wypełnienia bożej woli, będący sekundy od zabicia własnego syna, zostaje powstrzymany przez Boga, który oszczędza Izaaka i pozwala...

czytaj dalej
Testimonia – czym one są? Historia i stan badań.

Testimonia – czym one są? Historia i stan badań.

Słowo „testimonium” oznacza „świadectwo”. W dziedzinie, którą się zajmujemy, tj. w zakresie biblistyki i literatury wczesnochrześcijańskiej, oznacza ono zbiór cytatów z ksiąg Starego Testamentu, zestawionych ze względu na określoną tematykę. W szerszym kontekście oznacza też po prostu wersety uważane za autorytatywne (nie tylko...

czytaj dalej